0915 896 514​​ montal@azet.sk

Zasklenie terasy Palárikovo

Táto terasa sa zrealizovala v roku 2016. V nej je umiestnená yakuza. Jej veľkosť je využité na príjemné posedenia v každom ročnom období. Tešíme sa tejto realizácií.