0915 896 514​​ montal@azet.sk

Objednanie

Priebeh objednania:

Po Vašom rozhodnutí Vás navštívi náš obchodný zástupca, ktorý Vám urobí bezplatnú obhliadku a zameranie.

Na základe rozmerov a Vami požadovaných doplnkov sa vyhotový presná kalkulácia.

Následne po Vašom súhlase sa vyhotovuje zmluva:

  • o zrealizovaní zasklievacieho systému prípadne výmeny zábradlia
  • zrealizovani garážovej, alebo priemyselnej brány
  • kovaného plotu, alebo kovanej brány.

Zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany.

Po spísaní objednávky požadujeme zálohu:

  • max. do výšký 30% z celkovej ceny zasklenia (čím väčšia plocha zasklenia, tým menšia záloha).
  • max do výšky 30% z celkovej ceny zimnej záhrady alebo letnej terasy
  • max do výšky 30% z celkovej ceny zastrešenia, alebo prekrytia terasy

Samotná montáž je realizovaná po dohode s objednávateľom (orientačne 3-5 týždňov od spísania objednávky).

Všetky produkty ktoré ponúkame si môžete objednať telefonicky na tel. čísle 0915 / 896 514, alebo
prostredníctvom emailu: montal@azet.sk

Zasklievame aj na splátky !!!!