0915 896 514​​ montal@azet.sk

Bezrámový švédsky otočný systém Aluvista – Popis

POPIS | FOTOGALÉRIA | OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Bezrámový posuvný a otočný zasklievací systém z číreho bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm a vodiacich hliníkových profilov pre zasklenie lodžií, balkónov a výklenkov domov. Sklenené tabule sú vsadené do plastových dielcov zabezpečujúcich posuv krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie. 2 – 16 posuvných a otváracích krídel sa posúva po spodnej koľajnici v úrovni zábradlia a sú vedené hornou koľajnicou rovnakého tvaru (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie či balkónu). V spodnej koľajnici sú vyrezané drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu. Bočné uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zabezpečujú takmer dokonalú tesnosť celej konštrukcie. V spodnej a hornej rovine sú priechody pre trvalú infiltráciu. Systém je koncipovaný tak, aby bol použiteľný pre všetky modulové rozmery aj konštrukčné sústavy. Bezrámový systém AluVista je používaný predovšetkým pre zasklievanie balkónov a lodžií, popr. hornej zasklenia v altánok.

Technické údaje 

* krídla z číreho bezpečnostného kaleného skla hr. 6 mm s brúsenými hranami
* vodiace koľajnice a bočné uzatváracie lišty z profilov z hliníkových zliatin
* všetok spojovací materiál je nerezový tr. A2
* plastové komponenty a použité tmely sú UV stabilné
* tesnosť celej konštrukcie zaistená špeciálnym silikónovým tesnením
* dostatočná infiltrácia zaskleného priestoru je podporená prieduchy v hliníkových profiloch
* dažďové zrážky sú z koľajníc odvedené drenážnymi otvormi
* kefkovité tesnenie v koľajnici tlmí vibrácie a zaisťuje tichý chod systému
* jednotlivé krídla sú opatrené odolnými polyamidovými diely plnenými sklenenými vláknami, ktoré sú na sklo lepené a zaistené skrutkovým spojom
* posun krídiel je zaistený samomazacími nerezovými ložiskami
* váha systému na spodnej koľajnici – nezaťažuje stropné časť balkóna alebo lodžie
* každé krídlo je opatrené malým plastovým madlom umožňujúcim posun krídla po koľajnici a jeho otvorenie
* skla sa posúvajú k jednej strane lodžie / balkónu do tzv parkovisko, otočením krídla v parkovisku sa sklo otvorí do vnútorného priestoru
* štandardná povrchová úprava hliníkových profilov: práškový lak vo farbe bielej RAL 9010 alebo strieborný elox (iné farby podľa stupnice RAL na zákazku)
* maximálny odporúčaný rozmer jedného krídla: šírka 0,7 m, výška 1,7 m
* maximálne rozmery zasklievacieho priestoru: 12 x 1,8 m, kombináciou s pevnými oknami sa môžu tieto ďalej zväčšovať
* možnosť uzamykania – zámok štandardne súčasťou systému
* hmotnosť: plošná 16 kg/m2, na bežný meter 27 kg (pri výške zasklenia 1,6 m)

Detailný popis popis systému AluVista 

Do plastových dielcov zabezpečujúcich posuv krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie sú vsadené sklenené tabule z číreho tvrdeného skla hr. 6 mm, ktoré v plnej miere spĺňa požiadavky bezpečnosti systému a normovej hodnoty pre prirodzené osvetlenie priľahlej miestnosti.

Posuv krídel je zabezpečený kolieskami – nerezovými samomazacími ložiskami, ktoré sú uložené v staviteľnom puzdre. Puzdro s kolieskom je zasunuté do rohu, popr. unášača. Výškové stavanie puzdra v rohu či unášači je umožnené skrutkou a maticou M5 (nerez A2). Skrutka je fixovaný pomocou závitové priechodky (nerez A1) a fixačného prachu.

Kolieska posúva po spodnej koľajnici, ktorá je vybavená drenážnymi otvormi pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu. Jedná sa teda o systém nezavesený, keď celú váhu nesie spodný pojazdný profil, pričom krídla sú vedené horným profilom rovnakého tvaru v úrovni zábradlia (nezasahuje do vnútorného priestoru lodžie).

Otváranie jednotlivých krídiel je možné vďaka originálnemu riešeniu len v jedinom mieste – v tzv parkovisku, kde sa krídla otáčajú na čapoch plastových dielov. Otváranie je možné na pravej či ľavej strane, popr. obidvoch stranách zasklenej lodžie, výrezom v pojazdnej i vodiace koľajnici a parkoviskom s drážkou a kruhovým výrezom umožňujúcim otočenie splošteného tŕňa rohu. Výrez v koľajniciach, umožňujúci otvorenie krídla vybratím dielu čap z koľajnice, je osadený funkčný krytkou, tzv nábehom, ktorý je rozmerovo konštruovaný tak, aby ním prešiel len diel čap, nie tŕň rohu. To je dôležité z pohľadu bezpečnosti – nemôže tak dôjsť k vypadnutiu krídla z drážky. Po dorazení krídla do tzv parkovacej polohy (parkovisko) je možné krídlo otočiť smerom do lodžie. To umožňujú tŕne rohov kruhového prierezu, okolo ktorých osi sa krídlo otáča. Tŕne sú sploštené, aby mohli do parkovisko „vojsť“. Otvorenie jednotlivých krídiel je umožnené otočením krídla v parkovisku. Pre každé krídlo je použité samostatné parkovisko a diel čap má vždy inú polohu, ktorá je závislá na rozstupoch kruhových vybrania drážok jednotlivých parkovísk.

Plastové dielce roh a čap (2 + 2 ks / 1 krídlo) sú ku sklu fixované pomocou špeciálneho silikónového lepidla, skrutky a matice M5 (nerez A2) cez vopred predvŕtané otvory v skle. Dvojaký technológiu uchytenie dielov vyžaduje statická odolnosť systému, kedy tieto diely prenášajú tlak a sania vetra, ktorý na systém pôsobí. Diel unášač je ku sklu lepený pomocou špeciálneho silikónového lepidla. Tento diel prenáša len tlak v zvislej osi vyvolaný váhou krídla.

Plastové dielce parkovisko, doraz a krytka výrezu (nábeh) sú v profiloch fixované pomocou skrutiek zo strany dna profilov a tvarom profilov, ktorý nedovolí dielcom zmeniť polohu.

Spodný pojazdný aj horný vodiaci profil sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom – komaxitom s predpovrchovou úpravou chrómovaním. Tým je zaručená dostatočná antikorózna ochrana materiálu a veľmi dlhá životnosť. Ďalšie štandardne dodávanou povrchovou úpravou je strieborný elox. Lem profilov je upravený pre osadenie silikónovým tesnením a zároveň slúži ako bezpečnostný prvok, ktorý zabezpečuje, že pri požiari nemôže sklenená tabuľa vypadnúť von z lodžie. Tvar profilov je výsledkom kombinácie funkčnosti a vysokej estetičnosti.

Pre tesnenie krídiel medzi sebou a krídel voči profilom je použité silikónové tesnenie. Jeho priľnavosť zabezpečí takmer dokonalé utesnenie proti zrážkam, vetru a prachu. Zároveň zaisťuje dostatočnú infiltráciu potrebnú obzvlášť u lodžií, ktoré priliehajú k miestnostiam s plynovými spotrebičmi. Infiltráciu podporujú prieduchy v profiloch. Tesnenie navyše zvyšuje zvukovú nepriepustnosť špár.

Jednotlivé krídla sa posúvajú po spodnej koľajnici pomocou madla, popr. tlakom ruky na jednu zvislú hranu skla. Systémové riešenie umožňuje posunutie všetkých krídel k jednej zo strán zaskleného priestoru (popr. k obom stranám) a ich následné otvorenie do vnútorného priestoru lodžie. Otvorenie je teda možné takmer po celej dĺžke zasklenej lodžie. V otvorenej polohe sú jednotlivé krídla naskladané vedľa seba na jednej (príp. oboch) zo strán zasklené lodžie a fixovaná pružnou šnúrou. Prvé krídlo je možné fixovať v pootvorené polohe a zaistiť tak dokonalú prievzdušnosť.

Umývanie skiel pomocou bežných čistiacich prostriedkov bez abrazív je možné z vnútornej strany lodžie bez nutnosti vysadenia krídel. Pre čistenie profilov postačí vlhkú handru.

Montáž 

Systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný vo výrobe. Montáž sa vykonáva z vnútornej strany lodžie a nie je teda potrebné lešenie alebo lávka. Na existujúce konštrukciu lodžie a zábradlia sú nosné a vodiace koľajnice pripevnené oceľovými alebo nylonovými kotvami do betónu a tehál, prípadne pomocou skrutiek do ocele v prípade montáže na oceľové nosníky. Osová vzdialenosť jednotlivých kotiev je cca 450 – 600 mm, podľa typu materiálu, do ktorého je systém ukotvený. Vyrovnanie profilov je prevedené pomocou plastových dištančných podložiek. Škáry vzniknuté po montáži medzi profilmi a stavebným otvorom sú zakryté tmelením, popr. prelištovaním – podľa veľkosti vzniknutej špáry. Materiálom na vykonanie přelištování je najčastejšie hliníkový alebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxit vo farbe profilov systému. Lišty sa lepia pomocou silikónových tmelov, príp. skrutkujú.