0915 896 514​​ montal@azet.sk

Zimné záhrady a terasy – popis

POPIS | FOTOGALÉRIA | OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Zimná záhrada je ideálnou formou moderného bývania, kde sa kladie veľký dôraz na citlivé prepojenie obytného priestoru s prírodou. Poskytuje skvelé prostredie na Vašu relaxáciu. Hlavnou funkciou zimnej záhrady je rozšírenie obytného priestoru domu do záhrady, získanie priestoru pre celoročné pestovanie rastlín, prípadne pre prezimovanie chúlostivých druhov. Najčastejším konštrukčným riešením nami dodávaných zimných záhrad je drevená nosná konštrukcia z lepených hranolov a hliníkových stien s prerušeným tepelným mostom, ktoré môžu byť posuvné, otváracie, skladacie – harmonikové alebo pevné.

 • množstvo pôdorysných tvarov: od rovnej pultovej strechy až po polygonálnu konštrukciu v pavilónovom štýle
 • individualita sa môže prejaviť v najrozličnejších architektonických a konštrukčných variantoch
 • tvorivá voľnosť aj s ohľadom na veľkú farebnú rôznorodosť
 • bohaté príslušenstvo: ventilácia, tieniace systémy, riadiace moduly atď.
 • atestovaná kvalita a systémová záruka.

Firma Aluprof vypracovala nový systém tepelne izolovaných profilov MB-WG60, určených k výstavbe zimných záhrad a iných priestorov ako verandy, pracovne atď. Naším cieľom bol návrh takého systému, ktorý by bol využívaný ako obytná miestnosť v priebehu celého kalendárneho roku a dodatočne ako veranda.

Systém zimných záhrad bude vystupovať vo forme modelových konštrukcií a v architektonicky individuálnych riešeniach v spojení so systémom MB-SR50, kedy profily tohto systému umožňujú stavbu striech aj s použitím veľmi dlhých krokiev.

Hlavnou myšlienkou systému je možnosť stavby teplej strechy pomocou stĺpikov, s možnosťou dodať ľubovoľný okenný alebo dverný systém MB do zvislých stien a ľubovoľne v priestore strechu tvarovať. Systém zimných záhrad MB-WG60 spĺňa najvyššie požiadavky v oblasti bezpečnosti, tepelnej izolácie a ventilácie nezávisle na počasí. Mimoriadnu pozornosť zasluhuje podtrhnutie faktu ľahkosti montáže.

Konštrukcia

Systém zimných záhrad bol vytvorený v dvoch variantoch. Do úvahy boli vzaté základné požiadavky užívateľa na estetiku miestnosti. V prvom variante sú nosné profily, tzv. krokvy vytvarované vo forme obráteného profilu ukončeného oblúkom o polomere 20 mm. V druhom variante sú krokvy vytvarované z vnútornej strany miestnosti ako skrinkové profily, v obidvoch variantoch je základná šírka 60 mm. Ako pre vonkajšiu, tak pre vnútornú krokvu platí, že je možné ju spevniť dodatočnými hliníkovými alebo oceľovými profilmi z dôvodu väčšej odolnosti strechy. Krokvy sú zviazané s profilmi väznice a závesovými profilmi opretými o nosník odkvapu a prístenný nosník kaskádovitým spôsobom, čo značne uľahčuje odvádzanie vody a dovoľuje efektívnu ventiláciu miestnosti, čo je v prípade zimnej záhrady veľmi dôležité. Do systému boli včlenené unikátne riešenia založené na takom vytvarovaní a umiestnení bodu otáčania závesových profilov okolo trámu odkvapu, že umožňuje ako otočenie strechy od 7° – 45° od roviny, tak dovoľuje využiť rovnaké profily pre vonkajšiu a vnútornú krokvu, dôsledkom čoho je jednoduchšia prefabrikácia a zníženie počtu profilov potrebných k výrobe strechy.

Pozornosť si zasluhuje zaistenie veľmi dobrej tepelnej izolácie hliníkových profilov a ich vysokej odolnosti pri použití špeciálnych tepelných komorových vložiek, membrán z EPDM a profilu HPCV, ktorý tepelne chráni oblasť rohu skla. Efekty rovnomerného rozloženia izoterm boli ukázané na teplotných mapách pre vybrané rezy.

V systéme sú použité dve rôzne zasklenia pre vonkajšiu krokvu – tesniace krycie lišty, pre vnútornú krokvu – prítlačné a krycie lišty rovnaké ako v stĺpikovo-priečkovom systéme, ktoré umožňujú zasklenie v rozsahu od 20 – 40 mm.

Pre zaistenie efektívneho odvádzania dažďovej vody zo strechy a kvapiek vody z vnútornej strany miestnosti je systém vybavený vnútorným žľabom integrovaným so závesovým profilom a vonkajším žľabom oddeleným od trámu odkvapu, čo umožňuje zmenu vzhľadu zimnej záhrady. K tomu tiež slúžia krycie profily, ktoré svojím vzhľadom nadväzujú na charakteristické vlastnosti systému MB.

Najdôležitejšie prednosti a vlastnosti systému MB-WG60

 • vysoká tepelná izolácia v oblasti rohu izolačného dvojskla pri prechode strecha – stena je zaistená vďaka použitiu špeciálneho profilu HPCV, ktorý slúži k pripevneniu profilu pre zasklenie a zároveň neobmedzuje hrúbku zasklenia
 • profily krokiev využívajúce tepelné vložky novej generácie zvyšujú tepelnú izoláciu a odolnosť, sú konštruované takým spôsobom, aby bola optimalizovaná technológia valcovania hliníkového profilu s tepelnou izoláciou
 • kaskádovito spojené profily krokiev a závesové profily – aby bolo zaistené odvodnenie a ventilácia, jednoduchosť montáže a jednoduché dielenské spracovanie
 • celková tesnosť proti vode, vzduchu použitím neprerušených membrán EPDM, ktoré súčasne oddeľujú studený vzduch od vnútorných hliníkových profilov
 • pre systémy vnútorných a vonkajších krokiev rovnaké body otáčania medzi trámom odkvapu a závesovými profilmi zaručujú voľné otočenie strechy v rozsahu od 7°- 45° a umožňujú jednoduché skrytie prechodu stena – strecha a značne znižujú počet profilov
 • spojenie MB-WG60 so systémom profilov MB-SR50
 • profil žľabu upevňovaného k profilu trámu odkvapu umožňuje zjednodušenie prevedenia profilu s tepelnou izoláciou a dáva možnosť jednoduchého vytvárania tvaru žľabu v závislosti na požiadavkách zákazníka, sú dostupné dva druhy žľabu – klasický a moderný štýl
 • široký rozsah zasklenia od 20 – 40 mm
 • zaistenie všetkých zariadení v systéme zaručujúcich správnu ventiláciu a výmenu vzduchu, kúrenie a udržanie optimálnej klímy